Anicipacija

Posted: 4th svibanj 2018 by Vjetar in matematika, povijest
Tags: ,
– Profesore, pitao bih vas nešto…
= Pitao? Rado odgovaram na pitanja studenata, ako..
– Ako se usude pitati (smijeh)
= Recite, Vi ste Vrdoljak.
– Da profesore. Čvrsta trojka, Matematička Analiza I
= Da, sjećam se.
– Sjećamo se obojica, zato sam došao pitati Vas

– Kako stojimo s anticipacijom i matematikom?
= Što Vas točno zanima?
– Profesore, prvo su i pokusi pokazali, a i Schrödingerova mačka pada ako
   uvedemo da anticipira kutiju.

= UH! Znate što, niste vi za ovaj fakultet, vi ste za ono što tek dolazi.
– Hvala profesore, to je u neku ruku odgovor na moje pitanje.
= Ali…

– Pitanje, odgovor, anticipacija. Točno pitanje, točan odgovor. Što vas zanima
   Profesore Kurepa?